Van Ginneken Public Affairs BV

          subsidies & overheidsaanbestedingen

 

home                      partners                    diensten                  projecten                nieuws                     contact


 

VGPA is actief voor organisaties uit zowel de profit- en non profitsector. Uit onze portefeuille noemen wij graag de volgende projecten:

 


Subsidies voor de industrie:

 • rubber-recycling proces
 • poeder-verwerking
 • kunststof-vlechten
 • voedingsmiddelen-industrie
 • procesontwikkeling foodsector
 • ontwerp en fabrikage van keukenapparatuur
 • ontwikkeling/productie van voedingsmiddelen
 • investeringsprojecten buiten EU

Subsidies voor projecten in ontwikkelingslanden

 • Geodata voor boeren in Benin
 • Onderwijsprojecten in Suriname
 • Voedselketen in Sierra Leone
 • Waterproject in Kenya
 • Waterproject in China
 • Voedselproject in Indonesie

Subsidies voor software-bedrijven

 • educatieve software 
 • telecom 
 • call-centre
 • mobile communication
 • web applications

Buitenlandse investeringen

 • vestiging nieuwe bedrijven in Polen, Hongarije, Rusland, Philippijnen, Armenie
 • haalbaarheidsstudie China

Subsidies voor de zorgsector

 • bouwsubsidies academisch ziekenhuis
 • scholingssubsidies zorginstellingen
 • medisch/technologisch onderzoek
 • wijkverpleging

 

Subsidies voor de pharmaceutische sector

 • (bio)pharmaceutische producten en processen
 • contract research organisaties

Subsidies voor onderwijsinstellingen

 • regionale kenniscirculatie HBO en MKB
 • regionale kenniscirculatie HBO en publieke sectoren
 • ontwikkeling vernieuwende onderwijs-programma's MBO
 • ontwikkeling nieuwe leeromgeving MBO  
 • samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en zorg
 • twinning projecten Suriname
Aanbestedingen
 • diverse historische tenderonderzoeken
 • WMO
 • AWBZ
 • openbaar vervoer
 • uitzendwezen
 • cateringdiensten
 • defensie-projecten
 • modulaire bouwsystemen
 • duurzaam bosbeheer
 • plaatsbepaling  
 • fraudebestrijding
 • training/begeleiding aanbestedingen donororganisaties
 • call centre diensten
 • organisatieadvies
 • hoogwaardig trainingsprogramma

VGPA

Dekkersbos 5

3956 TG Leersum

0654902298

info@vgpa.nl