Van Ginneken Public Affairs

          subsidies & overheidsaanbestedingen

 

home                     partners                     diensten                 projecten                   nieuws                   contact


 

 

VGPA richt zich op advisering van organisaties die 'zaken willen doen' met de overheid. De zakelijke overheidsmarkt omvat subsidies en aanbestedingen.
VGPA en subsidies

In Nederland zijn enkele honderden subsidieregelingen van kracht  tot een totaalbedrag van enkele miljarden Euro's. Vanuit Europa worden via de struktuurfondsen het R&D-kaderprogramma tientallen miljarden Euro's in projecten weggezet.

Onze dienstverlening is gebaseerd op grondige kennis van het instrumentarium, de regelingen en procedures. Deze kennis wordt gekoppeld aan onze creatieve inbreng bij projectontwikkeling en vertaling van alle materiaal in winnende subsidieaanvragen.

 • Wij beoordelen het subsidie- potentieel van uw organisatie

 • Wij verwerken uw projectinformatie en maken een aanvraag indieningsgereed

 • Wij bewaken het beoordelings- en besluitvormingsproces bij instanties

 • Wij adviseren m.b.t. het zekerstellen van de toegezegde subsidie

 • Wij hebben een informatieservice en zijn pro-actief

 • Wij trainen organisaties in het zelfstandig verwerven van subsidies

VGPA en aanbestedingen

De Europese aanbestedingsmarkt is gigantisch. De laatste cijfers geven aan dat de overheid in Nederland jaarlijks voor meer dan 50miljard Euro Europees aanbesteedt. Hiervoor gelden strikte procedures en regelingen die door overheid en inschrijvende bedrijven moeten worden nageleefd.

Anders dan bij subsidies, is er bij een aanbesteding meestal maar één winnaar. Voor bedrijven is het belangrijk de regels te kennen en zich intern zo te organiseren dat de tenderkosten en de kans op een winnende inschrijving in balans zijn.

 • Wij beoordelen de relevantie van de publieke sector voor uw organisatie

 • Wij informeren u over relevante en actuele  aanbestedingsprojecten

 • Wij adviseren m.b.t. de organisatie en processen rondom aanbestedingsprojecten.

 • Wij versterken uw informatiepositie binnen aanbestedende diensten

 • Wij coachen en trainen uw medewerkers in alle aspecten m.b.t. succesvol inschrijven op aanbestedingsprojecten.

 

 

 

VGPA 

Dekkersbos 5

3956 TG Leersum

0654902298

info@vgpa.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l